Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Tổ đại biểu số 1 HĐND quận (Đơn vị bầu cử phường Đồng Xuân - Hàng Mã):

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Anh

b) Tổ phó: Bà Phan Hồng Nhung

c) Thành viên: - Bà Nguyễn Thị Phương Chung

                        - Bà Vương Hương Giang

2. Tổ đại biểu số 2 HĐND quận (Đơn vị bầu cử phường Hàng Buồm - Hàng Đào):

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Tùng Lâm

b) Tổ phó: Bà Nguyễn Thị Dung (tức Thích Đàm Chung)

c) Thành viên: - Bà Phạm Thị Thu Thủy

                        - Ông Phạm Tuấn Long

3. Tổ đại biểu số 3 HĐND quận (Đơn vị bầu cử phường Hàng Gai - Hàng Bồ):

a) Tổ trưởng: Bà Nguyễn Ngọc Hà

c) Thành viên:  - Ông Phí Hoàng Sơn

                         - Ông Hoàng Công Anh

4. Tổ đại biểu số 4 HĐND quận (Đơn vị bầu cử phường Cửa Đông - Hàng Bông):

a) Tổ trưởng: Ông Lê Đỗ Phương

b) Tổ phó: Bà Đoàn Thị Hoa Lý

c) Thành viên: - Ông Dương Đức Tuấn

                         - Bà Trịnh Ngọc Trâm

5. Tổ đại biểu số 5 HĐND quận (Đơn vị bầu cử phường Lý Thái Tổ - Hàng Bạc):

a) Tổ trưởng: Bà Lê Hoàng Thủy Vân

b) Tổ phó: Ông Nguyễn Hồng Thanh

c) Thành viên: - Ông Nguyễn Anh Quân

                         - Ông Nguyễn Hữu Chiến

6. Tổ đại biểu số 6 HĐND quận (Đơn vị bầu cử phường Hàng Trống - Tràng Tiền):

a) Tổ trưởng: Ông Lê Minh Đức

b) Tổ phó: Bà Lều Thu Hà

c) Thành viên: - Ông Nguyễn Chí Lực

7. Tổ đại biểu số 7 HĐND quận (Đơn vị bầu cử phường Trần Hưng Đạo - Cửa Nam):

a) Tổ trưởng: Ông Vũ Tuyết Thương

b) Tổ phó: Bà Phan Thị Kim Ngân

c) Thành viên: - Ông Lê Hồng Phú

                         - Ông Hà Mạnh Hùng

8. Tổ đại biểu số 8 HĐND quận (Đơn vị bầu cử phường Phan Chu Trinh - Hàng Bài):

a) Tổ trưởng: Bà Phạm Thị Thu Hương

b) Tổ phó: Ông Nguyễn Quý Hợi

c) Thành viên: - Ông Đinh Hồng Phong

                         - Ông Nguyễn Khánh Long

9. Tổ đại biểu số 9 HĐND quận (Đơn vị bầu cử phường Phúc Tân - Chương Dương):

a) Tổ trưởng: Ông Mai Anh Tuấn

c) Thành viên: - Ông Trần Đức Hiếu

                        - Ông Nguyễn Minh Thanh

                        - Bà Nguyễn Thị Thu Phương

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?