Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 10-ĐA/QU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 10:38  | View Count: 30

Đề án Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiêm, chống lãng phí trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2015

Xem văn bản tại đây