Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 15-ĐA/QU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 10:55  | View Count: 30

Đề án Tăng cường phát huy giá trị di sản văn hoá, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Giai đoạn 2011-2015)

Xem văn bản tại đây