Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 16-ĐA/QU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 10:58  | View Count: 37

Đề án Động viên mọi nguồn lực, tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hoá của khu phố cổ, khu phố cũ và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Giai đoạn 2011-2015)

Xem văn bản tại đây