Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 17-ĐA/QU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:00  | View Count: 27

Đề án Tăng cường phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm theo hướng hiện đại hoá (Giai đoạn 2011-2015)

Xem văn bản tại đây