Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 18-ĐA/QU ngày 23/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:02  | View Count: 26

Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền quận, phường giai đoạn 2011-2015

Xem văn bản tại đây