Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 19-ĐA/QU ngày 23/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:05  | View Count: 49

Đề án Những giải pháp đảm bảo ANTT khi có khiếu kiện động người, gây rối trật tự công cộng tại trụ sơ cơ quan nhà nước và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo

Xem văn bản tại đây