Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 21-ĐA/QU ngày 23/7/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:20  | View Count: 39

Đề án Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên vững mạnh toàn diện tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2011-2015

Xem văn bản tại đây