Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 27-ĐA/QU ngày 13/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:37  | View Count: 42

Đề án Phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch trong khu phố cổ quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2015

Xem văn bản tại đây