Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015 Các Đề án của Ban Thường vụ Quận uỷ nhiệm kỳ 2011-2015

Đề án số 28-ĐA/QU ngày 13/8/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm
18/05/2018 | 11:39  | View Count: 26

Đề án Khôi phục phố nghề kim hoàn Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm

Xem văn bản tại đây