Trường trực Hội đồng nhân dân Trường trực Hội đồng nhân dân

 

I. Danh sách và chức danh các đồng chí trong Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm

Chủ tịch: Vũ Đăng Định - SĐT: 3936.9514

Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Phương Chung – SĐT: 38288211

- Trưởng Ban Pháp chế: Phí Hoàng Sơn - SĐT: 39345530

- Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: Phạm Thị Thu Thuỷ - SĐT: 39381400

II. Phân công công tác của các thành viên Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm 

Xem Quyết định tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?