Công bố sản phẩm Công bố sản phẩm

Tổng hợp danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

20/04/2021 | 09:30  | Lượt xem: 11
  STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ PHƯỜNG SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM/SẢN PHẨM ...

Tổng hợp danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm công thương trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

20/04/2021 | 09:29  | Lượt xem: 11
  STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ PHƯỜNG SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM/SẢN PHẨM ...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

01/12/2020 | 10:09  | Lượt xem: 38
2747/QĐ-XPVPHC Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trang Văn Hiếu; địa điểm kinh daonh: 11 phố Thanh Hà, phường Đồng Xuân 25/11/2020 ...

Tổng hợp danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm công thương năm 2019 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

02/10/2020 | 09:24  | Lượt xem: 54
  STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ PHƯỜNG SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM/SẢN PHẨM ...

Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

26/11/2019 | 15:39  | Lượt xem: 540
TT TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI TIẾT 1 Nguyễn Thị Hương ...

TỔNG HỢP DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM

17/09/2019 | 14:19  | Lượt xem: 27
    STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ PHƯỜNG SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM/SẢN PHẨM ...

Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm nông nghiệp năm 2019

03/09/2019 | 10:30  | Lượt xem: 182
Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm nông nghiệp năm 2019

TỔNG HỢP DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÔNG THƯƠNG NĂM 2019

23/01/2019 | 14:30  | Lượt xem: 189
Xem danh sách tại đây

Tổng hợp danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm nông nghiệp

26/09/2018 | 09:42  | Lượt xem: 238
Xem danh sách tại đây
Hiển thị 1 - 20 trong 21 kết quả.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?