Quy hoạch xây dựng, đô thị Quy hoạch xây dựng, đô thị

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020

20/07/2017 | 09:29  | Lượt xem: 248
Xem kế hoạch tại đây

Hội nghị quán triệt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

12/11/2015 | 00:00  | Lượt xem: 234
Chiều ngày 12/11/2015, HĐND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Chính sách ưu đãi, các dự án kêu gọi đầu tư

07/11/2014 | 00:00  | Lượt xem: 200
Chính sách ưu đãi, các dự án kêu gọi đầu tư

Quy hoạch , kế hoạch sử dụng tài nguyên

07/11/2014 | 00:00  | Lượt xem: 184
Quy hoạch , kế hoạch sử dụng tài nguyên

Quy hoạch thu gom và xử lý rác thải

07/11/2014 | 00:00  | Lượt xem: 179
Quy hoạch thu gom và xử lý rác thải

Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất

07/11/2014 | 00:00  | Lượt xem: 214
Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?