Ban tuyên giáo Quận ủy Ban tuyên giáo Quận ủy

1. Chức năng:

- Ban Tuyên giáo Quận ủy là một Ban công tác xây dựng Đảng của Quận ủy, có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ quận tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác Tuyên giáo thuộc phạm vi của lãnh đạo Đảng bộ Quận. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên về chuyên môn:

2. Nhiệm vụ:

2.1. Giúp Ban Thường vụ và cấp ủy:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác chính trị tư tưởng hàng quý, năm và toàn khóa.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai và chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy.

- Theo dõi nội dung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận.

- Triển khai công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử, giáo dục truyền thống Đảng bộ quận và chỉ đạo các phường, các vị trực thuộc.

- Theo dõi, kiểm tra thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn quận.

2.2. Hướng dẫn nội dung thông tin tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên từ đó đưa thông tin đến đảng viên và nhân dân trong quận. Quản lý đội ngũ báo cáo viên của quận.

2.3. Nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng và dư luận xã hội trên địa bàn quận, đề xuất với cấp ủy những chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng về tư tưởng.

2.4. Thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy giao.

3. Nhân sự hiện nay

3.1. Số cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo: 8 đồng chí

3.2. Nhân sự lãnh đạo

- Trưởng ban:

Đ/c: Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy

ĐT: 3.934.5533

- Phó Trưởng ban:

Đ/c: Phạm Thị Việt Hà

ĐT: 3.825.7908.

- Phó Trưởng ban:

Đ/c: Vũ Đức Long

ĐT: 3.825.7908.

4. Thành tích đã đạt được trong 5 năm (2010 - 2015):

Năm 2010:

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc - Quyết định số 178/QĐ-UBND, ngày 11/01/2010 Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

- Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010" - Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND TP Hà Nội.

- Bằng khen Đơn vị có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội - Quyết định số 5535-QĐ/UBND, ngày 08/11/2010 Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Năm 2011:

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc - Quyết định số 125/QĐ-UBND, ngày 06/01/2011 Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

- Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2011 - Quyết định số 1214-QĐ/TU, ngày 29/12/2011 của BCH Đảng bộ TP Hà Nội.

Năm 2012:

- Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2012 - Quyết định số 2486-QĐ/TU, ngày 25/12/2012 của BCH Đảng bộ TP Hà Nội.

- Bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - Quyết định số 1722-QĐ/TU ngày 30/5/2012 của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

- Bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Chỉ thị số 12-CT/TU của Thành ủy về "tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" - Quyết định số 2440-QĐ/TU ngày 05/12/2012 của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Năm 2013:

- Bằng khen đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2012 - Quyết định số 202-QĐ/UBND ngày 11/01/2013 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

- Giấy khen đơn vị có thành tích tốt trong Công tác tuyên giáo năm 2013 - Quyết định số 254-QĐ/BTGTU ngày 27/12/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Năm 2014:

- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2014 - Quyết định số 7104/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

- Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2014 - Quyết định số 7060/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Bằng Khen đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2013 - Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

- Giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền góp phần bảo vệ chủ quyền, biển đảo của đất nước và đảm bảo ANCT-TTXH của Thủ đô - Quyết định số 269-QĐ/BTGTU ngày 11/6/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?