Thường trực Quận ủy Thường trực Quận ủy

 

I. Danh sách và chức danh các đồng chí Ủy viên BTVQU

 1. Đồng chí  Vũ Đăng Định - Bí thư Quận ủy
 2. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
 3. Đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư
 4. Đồng chí Trần Đức Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ
 5. Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ
 6. Đồng chí Phí Hoàng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ
 7. Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ
 8. Đồng chí Hà Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ
 9. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ
 10. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ
 11. Đồng chí  Phạm Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ

II. Thông báo phân công nhiệm vụ của Ủy viên BTVQU

Xem thông báo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?